Słowicze kolędowanie. 
Głos Wielkopolski, 8 stycznia 2002 r.  
 
(...) koncert przebiegał wartko, także za sprawą dużej plastyczności i dobrej formy chóru oraz doświadczenia organisty Mirosława Gałęskiego i duetu fortepianowego Anny i Piotra Niewiedziałów.